ရပ်ရွာလူထုအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ဧည့်သည်များအနေဖြင့်ဒေသခံလူထုများနှင့်တွေ့ဆုံနိုင်ပြီး ရပ်ရွာလူထုအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေသည့်အပြင်စစ်မှန် သော ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများကို ဖလှယ်နိုင်သော တွေ့ကြုံခံစားခွင့်လည်းပါ၀င်သည်။

စံကားအင်း လူထုအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်  နိုင်ငံခြား ဧည့်သည်များ လာရောက်လည်ပတ်နေစဉ် သူတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများကို  ပြသရန်အခွင့်အရေးရှိပါသည်။

ဒေသခံများသည် စံကားခမ်း တည်းခို ဆောင်နှင့် စားသောက်ဆိုင်များကို လည်ပတ်နိုင်ရန် ခရီးစဉ်များကို ပါ  စီစဉ် ဆောင်ရွက် နိုင်မည်။

စံကားအင်း CBT ၏ ခရီးစဉ် အတွေ့အကြုံ တစ်ခုစီတိုင်းသည် ရပ်ရွာလူထုများနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်သော လုပ်ငန်းငယ် အလုပ်ရုံများဆီသို့ တင့်တင်မျှတသော ဝင်ငွေတစ်ခု ကို ရ ရှိစေမည်။

လူထုအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျေးရွာရံပုံငွေ အတွက် သတ်မှတ်ထားသော အမြတ် ငွေ ပမာဏတစ်ခုကို ရပ်ရွာနှင့် ကျေးရွာ လူထုများ အကျိုးရှိစေမည့် လုပ်ငန်းများ တွင် အသုံးပြုရန်တည်ထောင် ထားရှိပေးမည်။

ဤဝဘ်ဆိုဒ် ကိုဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွှက်ရေး အီတလီအေးဂျင့်စီ မှထောက်ပံ့ပါသည်၊ ဤမာတိကာ ပါအကြောင်းအရာများနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းအစီအစဉ်များ သည် ICEI

အဖွဲ့တွင်သာ အပြည့်အဝတာဝန်ရှိပြီးအေးဂျင့်၏ အာဘော်အမြင်များကိုကိုယ်စားမပြုပါ။

ဆက်သွယ်ရန်-

ဖုန်း –  09 895023930